KYOCERA Corporation heeft MVO en Milieu hoog in het vaandel staan. Zij is dan ook wereldwijd een vooraanstaand fabrikant van milieuvriendelijke hoogwaardige producten, waaronder digitale kopieerapparaten, printers, multifunctionals. Daarnaast solutions waarmee geavanceerde en milieuvriendelijke documentoplossingen worden geleverd.

De producten kunnen onderverdeeld worden in drie hoofdgebieden, te weten informatie en communicatie, milieubeheer en verbetering van levenskwaliteit. Bescherming van het milieu speelt een essentiële rol in de dagelijkse werkzaamheden van KYOCERA Document Solutions. Sinds tientallen jaren is de research gericht op de ontwikkeling van de meest geavanceerde apparatuur voor document management. Dit gebeurt in harmonie met de natuur.

Basisfilosofie

In overeenstemming met het bedrijfsmotto ‘Werken met respect voor mens en natuur’ is de managementfilosofie van KYOCERA Document Solutions Nederland al sinds lange tijd ‘het creëren van mogelijkheden voor de materiële en intellectuele groei van alle medewerkers. Dit wordt gerealiseerd door middel van een gezamenlijke inspanning die bijdraagt aan de vooruitgang van de samenleving en de mensheid’. KYOCERA had al vroeg een manier van denken voor ogen die tegenwoordig verlangd wordt van elke zakelijke onderneming. De filosofie is dan ook: Zakelijke activiteiten moeten recht doen aan de waardigheid van de mensheid en bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van onze samenleving.

In de bedrijfsfilosofie van KYOCERA Document Solutions Nederland komt die van het moederbedrijf KYOCERA Corporation tot uiting: ‘Houd de essentie van eerlijk en oprecht werken in stand met respect voor ons werk, ons bedrijf en onze wereldwijde gemeenschap’. KYOCERA Document Solutions Nederland brengt deze principes in alle bedrijfsonderdelen ten uitvoer: samenwerken bij het ontwikkelen en leveren van geavanceerde producten, in harmonie met de natuur.

Milieu beleid

KYOCERA Document Solutions Nederland

  1. maakt zich sterk voor bescherming van het milieu, zuinig omgaan met natuurlijke hulpbronnen en het streven om als bedrijf een voorbeeldfunctie te vervullen.
  2. voldoet aan de geldende gemeentelijke, provinciale en landelijke milieueisen.  Wij zetten ons in voor een voortdurende verbetering van gestelde milieudoelen. Waar mogelijk gaan wij vervuiling tegen bij de bron.
  3. realiseert dit door ons energie- en grondstoffenverbruik te reduceren en onderdelen te hergebruiken. Maar ook door waar mogelijk het recyclen in plaats van het afdanken van overtollig materiaal. Zo beperken wij de nadelige milieubelasting die voortvloeit uit onze producten en activiteiten tot een minimum.
  4. praat hierover met medewerkers en trainen ze dat milieubescherming ieders verantwoordelijkheid is.
  5. beperkt het negatieve milieueffect door een algeheel toezicht op maatregelen en gelden ter bescherming van het milieu en vermindering van schadelijke chemische stoffen.
  6. stimuleert energiebesparende bedrijfsactiviteiten. Zoals zuinig verbruik of verbetering van de consumptie-efficiency van elektriciteit en brandstof. Evenals het tegengaan van opwarming van de aarde.

Dit milieubeleid van KYOCERA Document Solutions Nederland B.V. is voor iedereen ter inzage.

Doelstellingen

KYOCERA Document Solutions Nederland is zich bewust van de invloed van haar zakelijke activiteiten op het milieu. Daarom stelt KYOCERA Document Solutions Nederland milieudoelstellingen vast en toetst deze, voor zover dat binnen haar technische en economische mogelijkheden ligt. De komende periode richt KYOCERA Document Solutions Nederland haar aandacht op een volledige naleving van wetgeving, energiebesparing en overige eisen.

Aanvullende informatie

Het transport is uitbesteed aan een derde partij, DHL, ook een ISO 14001 gecertificeerd bedrijf.